Finpall
10.11.2023 | Kaikki

Palliatiivisen hoidon koulutussarja on alkanut Itä-Suomen yhteistyöalueella (YTA)

Palliatiivisen hoidon koulutussarja on alkanut Itä-Suomen yhteistyöalueella (YTA)

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamisen vahvistaminen on yksi FinPall-hankkeen (Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palvelujen järjestäminen ja laadun parantaminen) kärkiteemoista. Kaikille maksuton koulutussarja käynnistyi YTA:lla syksyllä 2023.

Laadukkaan hoidon järjestämiseksi kaikilta ammattilaisilta edellytetään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamista. Ammattilaisten osaaminen muodostuu tutkintoon johtavasta perusopetuksesta täydentyen täydennyskoulutuksen ja erikoistumiskoulutuksen kautta. Osaamisen varmistamiseksi kaikille palliatiivista hoitoa toteuttaville ammattiryhmille tulisi mahdollistaa systemaattisesti lisä- ja täydennyskoulutus kaikilla palliatiivisen hoidon järjestämisen tasoilla. Palliatiivisen hoidon erityistasolla tulisi lisäksi varmistaa ammattilaisten mahdollisuus erikoistumiseen.

Valtakunnallisen FinPall-hankkeen osaamisen vahvistamisen osaprojektissa on tartuttu vahvasti niin perustason, kuin erityistason systemaattisten lisä- ja täydennyskoulutuksen järjestämisen kehittämiseen. Itä-Suomen YTA:lle on rakennettu tiiviissä yhteistyössä yhteinen palliatiivisen hoidon täydennyskoulutuksen vuosikello, johon kuuluu perus- ja erikoistason koulutus.

Itä-Suomen YTA:lla lähdettiin pilotoimaan elokuusta 2023 alkaen kahdeksanosaista palliatiivisen hoidon koulutussarjaa. Koulutussarjan ensimmäiseen osaan saatiin huikeat 250 osallistujaa ja seuraavaan kahteen osaan noin 200 osallistujaa. Palautekyselyn perusteella kohderyhmä (mm. asumispalveluyksiköt, kotihoito, yksityiset palvelutuottajat) tavoitettiin hyvin.

-Olemme olleet todella ilahtuneita koulutussarjan osallistujamääristä! Hienoa on ollut myös huomata, että osallistujia on olluti jokaiselta Itä-Suomen hyvinvointialueelta ja kohderyhmän yksiköistä. Toivomme että koulutuksemme tavoittaa ammattilaiset myös jatkossa, sanovat FinPall hankkeen hankekoordinaattorit Minna Peake ja Riikka Nuutinen.

Käynnissä oleva perustason koulutussarja on ilmainen ja avoin kaikille Itä-Suomen YTAn sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille (ml. yksityiset palvelun tuottajat / 3. sektori), eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Perustason koulutussarja jatkuu torstaina 12.10.2023 klo 13.00 aiheella hoiva ja huolenpito palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa.

Lisätietoja koulutussarjasta antavat: PSHVA hankekoordinaattori Riikka Nuutinen, riikka.nuutinen@pshyvinvointialue.fi Siun sote asiantuntijahoitaja Minna Peake, minna.peake@siunsote.fi