Finpall

Itä-Suomen yhteistyöalue

Hankkeen tarkoituksena on Itä-Suomen YTA:lla  järjestettävien palliatiivisen hoidon ja saattohoidon palveluiden tuottaminen ja laadun parantaminen STM:n vuonna 2019 julkaisemassa raportissa kuvattujen kehittämissuunnitelmien mukaisesti. Hankkeessa on käynnistetty kehitystyö, jonka tarkoitus on edistää palliatiivisen hoidon ja saattohoidon toimintaa kohti kansallisesti laadittuja palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamis- ja laatukriteereitä.

Hankkeen tavoitteena on

  • perustason osaamisen vahvistaminen
  • kotisairaaloiden toiminnan vahvistaminen osana palliatiivisen hoidon palveluketjua
  • alueen palliatiivisten keskusten toiminnan käynnistymisen tukeminen sekä toiminnan vahvistaminen
  • lasten- ja nuorten alueellista palliatiivisen hoidon palveluketjun kehittäminen
  • yhteistyön vahvistaminen sekä digitaalisten palvelujen käytön edistäminen palliatiivisessa palveluketjussa.

 

Tutustu tiimiimme

Kristiina Tyynelä-Korhonen

Hankepäällikkö

vastaava lääkäri

 

etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi
044 717 4876

Outi Nikunen

Hankekoordinaattori

etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi

Riikka Nuutinen

Osaprojekti 1: PSHVA palliatiivinen keskus ja kotisairaalatoiminnan vahvistaminen

etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi

Tiia Koivisto

Osaprojekti 2: Kotisairaalaverkosto Keski-Suomeen (palliatiivinen keskus valmistelutyö)

tiia.i.koivisto@hyvaks.fi

Gerli Plink

Osaprojekti 3: Kotisairaalatoiminnan kehittäminen Siun sotessa

etunimi.sukunimi@siunsote.fi

Minna Ukkonen

Osaprojekti 4: Palliatiivisten palveluiden yhdenmukaistaminen ja kotisairaalatoiminnan kehittäminen – Eloisa

etunimi.sukunimi@eloisa.fi

Anni Lehikoinen

Osaprojekti 5: Lasten ja nuorten palliatiivisen hoidon kehittäminen Itä-Suomen YTAlla

etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi

Riikka Nuutinen

Osaprojekti 6: Palliatiivinen päivystyskonsultaatio Itä-Suomen YTAlla

etunimi.sukunimi@pshyvinvointialue.fi

Minna Peake

Osaprojekti 7: Osaamisen kehittäminen (valtakunnallinen yhteistyö)

Osaprojekti 8: Digitaalisten palveluiden kehittäminen (valtakunnallinen yhteistyö)

etunimi.sukunimi@siunsote.fi