Finpall
8.5.2023 |

Parempaa palliatiivista hoitoa

Palliatiivisen hoidon palveluiden tuottamisen ja laadun parantamisen ohjelman (FinPall) tavoitteena on parantaa potilaalle tarkoituksenmukaista hoitoa terveydenhuollon yksiköissä sekä tehostaa palliatiivisen hoidon saavutettavuutta ja ammattilaisten osaamista.

Palliatiivinen hoito on parantumattomasti sairaan tai elämää uhkaavaa sairautta sairastavan elämänlaadun vaalimista ja kärsimyksen ennaltaehkäisyä ja lievittämistä. FinPall-hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

FinPall-hankkeessa kehitetään erityistason palliatiivista hoitoa kotisairaalapalveluita tehostamalla. Kun kotisairaalatoiminta kattaa koko maakunnan, kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt pystyvät ohjaamaan potilaan oikea-aikaisesti hoitoon ja potilas saa perus- ja erityistason palvelut lähellä kotiaan.

FinPall-hanke pyrkii vaikuttamaan lasten ja nuorten palliatiivisen hoidon kehittämiseen.

Lisäksi FinPall-hanke tarjoaa koulutusta asumispalvelujen ja kotihoidon henkilöstölle palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta.

Yliopistollisiin sairaaloihin ja keskussairaaloihin perustetaan palliatiiviset keskukset. Keskukset koordinoivat toimintaa ja huolehtivat, että yhteistyöalueilla on palliatiivisen hoidon suunnitelma, palveluketju ja mahdollisuus konsultoida perustasoa kaikkien lääketieteen erikoisalojen osalta. Hankkeessa kehitetään myös digitaalisia palveluita.

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kansallinen laatusuositus | Innokylä (innokyla.fi)

 

Ajankohtaista

Palliatiivisen hoidon seminaari Oulussa/Ilmoittaudu 31.10 mennessä

Kaikki ajankohtaiset

Hankekokonaisuudet

FinPall- hanke jakautuu viiteen hankekokonaisuuteen, joita toteuttavat Suomen yliopistolliset sairaalat.