Finpall

Etelä-Suomen yhteistyöalue

Tavoitteemme

  • Kaikilla hyvinvointialueilla ja Helsingissä toimii palliatiiviset keskukset, joissa on koko alueen kattava kotisairaalaverkosto
  • Kaikissa palliatiivisissa keskuksissa on psykososiaalisen tuen palvelut
  • Kotisairaaloiden tuki sosiaalitoimen ja perustason terveydenhuollon yksiköille on systemaattisesti järjestetty kaikilla hyvinvointialueilla
  • Etelä-Suomen yhteistyöalueella (YTA) on vaativan erityistason kotisairaala ja mobiilin tuen palvelut järjestetty koko YTA:lle
  • Etelä-Suomen YTA:lla on palliatiivisen hoidon puhelinpäivystys
  • Lasten kotisaattohoidon tuki toteutuu 24/7
  • Sosiaalitoimen ja perustason terveydenhuollon ammattilaisille on valtakunnallisesti palliatiivisen hoidon täydennyskoulutusohjelma käytössä
  • Valtakunnallinen palliatiivisen hoidon digipolku on kehitetty ja on aktiivisessa käytössä tukemaan potilaiden ja ammattilaisten välistä vuorovaikutusta sekä ammattilaisten keskinäistä konsultaatiota palliatiivisen hoidon palveluketjuissa

Tiimimme

Tiina Saarto

Hankejohtaja, HUS

ylilääkäri, palliatiivisen lääketieteen professori

etunimi.sukunimi@hus.fi
050 427 256

Taru Pusa

Projektipäällikkö

Hus tietohallinto

etunimi.sukunimi@hus.fi
050 4288077

Osa-hankkeet

Osaprojektit ja projektipäälliköt

 

Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen palliatiivisten keskusten perustaminen ja kotisairaalatoiminnan vahvistaminen

Nina Parkkari projektipäällikkö, Etelä-Karjalan HVA

etunimi.sukunimi@ekhva.fi

 

Sanna Vaija-Kääriä

projektipäällikkö, Kymenlaakson HVA

sanna.vaija-kaaria@kymsote.fi

 

Riikka Kettunen

projektisuunnittelija, Päijät-Hämeen HVA

etunimi.sukunimi @paijatha.fi

 

Länsi-Uudenmanna HVA palliatiivisten keskuksen kehittäminen ja konsultaatiopalveluiden vahvistaminen

Hanna Yli-Isotalo

projektipäällikkö, Länsi-Uusimaa

etunimi.sukunimi @luvn.fi

 

Kotisairaaloiden konsultaatiotoiminnan järjestäminen perustason sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille

Riikka Kettunen

projektikoordinaattori, Päijät-Hämeen HVA

etunimi.sukunimi @paijatha.fi

 

Vaativan erityistason kotisairaalatoiminnan ja mobiili tuen kehittäminen Etelä-Suomen YTA:lla HUS ja Terhokoti yhteistyönä

Tiina Saarto

projektipäällikkö, HUS

 etunimi.sukunimi @hus.fi

 

Psykososiaalisen tuen integrointi HVA:en palliatiivisiin keskuksiin

Heli Mikkonen

projektipäällikkö, HUS

etunimi.sukunimi @helsinki.fi

Linkki sivulle Psykososiaalisen tuen integrointi palliatiivisiin keskuksiin – esitteet potilaille ja läheisille

 

Palliatiivinen puhelinpäivystyksen käynnistäminen Etelä-Suomen YTA:lla

Tiina Saarto

projektipäällikkö, HUS

etunimi.sukunimi @hus.fi

 

Lasten ja nuorten kotisaattohoidon kehittäminen

Helena Olkinuora

projektipäällikkö, HUS

etunimi.sukunimi @hus.fi

 

HUS vetoiset valtakunnalliset projektit

Valtakunnallisen jatkuvan täydennyskoulutusohjelman kehittäminen asumispalveluyksiköiden ja kotihoidon osaamisen vahvistamiseksi

Minna Hökkä

projektipäällikkö, Pohde

etunimi.sukunimi @pohde.fi

 

Valtakunnallisen palliatiivisen digihoitopolun kehittäminen yhdessä Terveyskylän kanssa

Tiina Saarto projektipäällikkö, HUS

etunimi.sukunimi @hus.fi